ข่าวองค์กร

BANANA STORY เป็นเว็บไซต์ในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา ดังนั้น BANANA STORY ไม่ได้มีดีเเค่กล้วย  นอกจากเรื่องกล้วย BANANA STORY ยังมีข่าวสารขององค์กรมาฝากเพื่อนๆ ด้วยค่ะ