Category Archive: กิจนำเสนอ, ข่าวองค์กร

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา […]
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ  English for ASEAN’Teacher

คณะครุศาสตร์จัดโครงการ English for ASEAN’Teacher

    เมื่อวันวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วันที่ 6 กันยายน 2561 โครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจ […]