มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


วันที่ 6 กันยายน 2561 โครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ 2561 ณ หอประชุมใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายมุรธาธีรฺ์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมงาน

กิจกรรมเริ่มจากการฉาย MV เพลงเสียงจากอเวจี ผลงานของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รางวัลชนะเลิศ การประกวดปลูกจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม จัดโดย ป.ป.ช. และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดง
จินตลีลาประกอบเพลง “ความฝันอันสูงสุด” โชว์ลำล่อง ใส่แคน บทเพลงต้านคอรัปชั่น โดย อาจารย์อ้น แคนเขียว การแสดงละครเวที ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แล้วจึงเป็นการมอบประกาศเกียรติคุณ
และรางวัล “คนดีที่ไม่โกง” ได้แก่ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี ปิดท้ายด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และผู้ร่วมงานร้องเพลง “ศรัทธา” พร้อมกัน เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการปราบโกงให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ยากต่อการทุจริต พร้อมทั้งปลูกฝังนักศึกษามีจิตสำนึกรักชาติ ร่วมเป็นหูเป็นตารักษาผลประโยชน์ของประเทศ อันเป็นการเตือนสติให้กับบุคคลที่กำลังทำการทุจริตขดโกงทุกรูปแบบ ให้รู้จักโทษของกฎหมาย รวมถึงขั้นตอนการตัดสินโทษภายใต้กระบวนความยุติธรรมที่รวดเร็ว และเด็ดขาดของประเทศไทย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

                                                                  

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *