การประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕


การประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑


วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์ ภาค ๑๑ (จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์) จัดการประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ณ MCC Hall ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ร่วมการประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ มีคณะสงฆ์เข้าร่วมจำนวนกว่า ๕๐๐ รูป จาก ๔ จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์ โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาบรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ด้วย

การประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ มีการบรรยาย ๓ หัวข้อ ได้แก่
1.การยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม
2.การสนับสนุนส่งเสริมโครงการเสริมสร้างความปลองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕
3.เรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *